रोजगारीको लागि आवश्यक सहयोगहरु

सेवा १रोजगार सहयोग गतिविधिहरु

चेनागुत्तो कम्पनी लिमिटेड फुकुओका लगायत जापानका विभिन्न स्थानहरुमा रोजगार गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुका लागि कम्पनीहरुको खोजी लगायत सेमिनारहरु र व्यक्तिगत रुपमै सहयोग एवं परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ ।
(रोजगार अनुमति नम्बर :40-ユ-300803)

शुरुको इन्ट्रीबाट कार्यको थालनीसम्मको विवरण

लक्ष्य
फुकुओका प्रान्तभित्र रहेका स्नातक विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु, जूनियर कलेजहरु र प्राविधिक कलेजहरुको अध्ययनरत विद्यार्थीहरु, विद्यालय उत्तीर्ण पश्चात रोजगारको खोजीमा रहेका विद्यार्थीहरु ।
लक्षित क्षेत्र
जापानभित्र
व्यवसायको दायरा
सबै व्यवसायहरु(तथापी, नियमित रोजगार, अप्रवासन नियन्त्रण र काम अनुमति व्यवसाय रिजर्व मान्यता पहिचान अधिनियममा आधारित आवासको आधारमा हुनेछ । )

प्रवेश गर्ने तरिकाहरु

तरिका १
इण्ट्री फर्म भर्नुहोस्
इण्ट्री फर्म
तरिका २
जाइ¥यू कार्डको दुवै तर्पmको स्पष्ट रुपमा देखिनेगरी फोटो खिच्नुहोला ।
※रोजगार अनुमति पत्र लिनु आवश्यक रहनेछ ।
तरिका ३
बायोडाटा, विद्यार्थी आइडी कार्ड र जाइ¥यू कार्डको फोटो ।
info@tsuna-good.co.jpयसमा पठाउनुहोस् ।
तरिका ४
दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिद्धारा तपाईलाई फोन गरिनेछ ।
त्यसै समयमा तपाईँलाई अन्तर्वार्ताको समयतालिका पनि जानकारी गराउनेछौँ ।

सेव २पार्ट टाइम रोजगारको लागि गरिने गतिविधिहरु

यस चुनागुत्तो कम्पनी लिमिटेडद्धारा फुकुओकामा रहेका विश्वविद्यालय एवं प्राविधिक कलेजहरुमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क रुपमा पार्टटाइम रोजगारको खोजीमा सहयोग गर्नेछ ।
(रोजगार अनुमति नम्बर:40-ユ-300803)

शुरुको इन्ट्रीबाट कार्यको थालनीसम्मको विवरण

लक्ष्य
फुकुओका प्रान्तभित्रका विश्वविद्यालय, जुनियर कलेजहरु र प्राविधिक कलेजहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु

इण्ट्री गर्ने तरिकाहरु

तरिका १
इण्ट्री फर्म भर्नुहोस्
इण्ट्री फम
तरिका २
जाइ¥यू कार्डको दुवै तर्पmको स्पष्ट रुपमा देखिनेगरी फोटो खिच्नुहोला ।
※रोजगार अनुमति लिनु आवश्यक रहनेछ ।
तरिका ३
बायोडाटा, विद्यार्थी आइडी कार्ड र जाइ¥यू कार्डको फोटो ।
info@tsuna-good.co.jpयसमा पठाउनुहोस् ।
तरिका ४
दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिद्धारा तपाईलाई फोन गरिनेछ ।
त्यसै समयमा तपाईँलाई अन्तर्वार्ताको समयतालिका पनि जानकारी गराउनेछौँ ।

पार्टटाइम काम गर्नुपूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

रोजगार अनुमति पत्र लिनु पर्नेछ ।

विदेशी विद्यार्थीहरु पार्टटाइम ९पुनरावृत्ति गतिविधिहरु० काम गर्दा रोजगार अनुमति पत्र लिनु आवश्यक छ ।
रोजगार अनुमति पत्र लिनका लागि अनुमति आप्रवासन ब्यूरोमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अथवा नामांकित विश्वविद्यालयद्धारा लागू गरिनेछ ।
पार्टटाइमा काम गर्दा कानून बमोजिमको नियमलाई ध्यान दिनुहोला । जस्तै : कामको स्वरुप, समय सिमा, कार्य अनुमति म्याद आदिलाई ध्यानमा राखी रोजगार गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।

रोजगार अनुमति पत्र लिनका लागि हुनुपर्ने मुल शर्तहरु

वैदेशिक विद्यार्थीका रुपमा आएका विद्यार्थीहरुको हकमा आप्रवासन कानून बमोजिम निम्नलिखित नियमहरु छन् :

  • 一 हप्ताको २८ घण्टाको कार्य सिमाभित्र रहनेछ ।
  • 一केवल गर्मी अथवा जाडो बिदाको समयमा मात्र एक दिनमा ८ घण्टा काम गर्न पाइनेछ ।
BACK TO TOP